NIK-SPED > služby

Služby

  ok Vnitrostátní přepravy
  ok Mezinárodní přepravy – přepravy v rámci EU
  ok Přeprava zboží podléhající ADR
  ok Přepravujeme celovozové  i kusové zásilky
  ok Všechny přepravy ( mimo vnitrostátních ) jsou realizovány dle ujednání CMR
  ok Skladování a distribuce
  ok Poradenství